Dedičská príručka 2022

Kolektív autorov  
Základným princípom dedenia je, že dedič nadobúda smrťou zomrelého jeho všetky majetkové práva, ale aj záväzky. Výnimkou sú iba práva a povinnosti, ktoré nezaniknú smrťou zomrelého (napríklad právo na bolestné), alebo práva a povinnosti, ktoré neprechádzajú na inú osobu inak ako z titulu dedenia. Do dedičstva patrí celý majetok zomrelého. Okrem všetkých hnuteľných vecí a nehnuteľností sú to aj nehmotné statky, pohľadávky a iné oceniteľné hodnoty. Hnuteľnými vecami sú najmä osobné veci, hotovosť,... Celý popis a podrobnosti
Počet strán 352
Rok vydania 2022
  Doprava od 2.69 €
  Skladom
17.5 €
14.88 €

Mohlo by Vás tiež zaujímať

Alexandra Veselková, kolektiv
Viktor Porada
Hana Homoláčová, Vladimíra Marková
Michael Kohajda; Milan Bakeš; Radim Boháč
Doprava zadarmo od 39 EUR
Bezpečná platba online aj dobierkou
Máte akýkoľvek problém? info@knihy.sk
Potrebujete poradiť? +421 917 998 448

Viac o knihe Dedičská príručka 2022

Základným princípom dedenia je, že dedič nadobúda smrťou zomrelého jeho všetky majetkové práva, ale aj záväzky. Výnimkou sú iba práva a povinnosti, ktoré nezaniknú smrťou zomrelého (napríklad právo na bolestné), alebo práva a povinnosti, ktoré neprechádzajú na inú osobu inak ako z titulu dedenia. Do dedičstva patrí celý majetok zomrelého. Okrem všetkých hnuteľných vecí a nehnuteľností sú to aj nehmotné statky, pohľadávky a iné oceniteľné hodnoty. Hnuteľnými vecami sú najmä osobné veci, hotovosť, dopravné prostriedky, zariadenie domácnosti. Nehnuteľnosti sú najmä pozemky, byty, stavby. Pod nehmotnými statkami môžeme rozumieť napríklad autorské práva. Iné oceniteľné hodnoty sú napríklad cenné papiere, kryptomeny, alebo obchodné podiely.
Dlhy zomrelého sú neoddeliteľnou súčasťou dedičstva. Nie je možné zdediť majetok a odmietnuť dedičstvo v časti dlhov. Predmetom dedičstva sú všetky dlhy, ktoré vznikli do smrti zomrelého. Čo sa týka dlhov, ktoré vznikli až po smrti, napríklad úroky z omeškania, ktoré vznikli z dôvodu nesplnenia si záväzku (z dôvodu smrti), tieto dlhy už nie sú predmetom dedičstva, ale vznikli už priamo dedičom. Vychádza sa z pravidla, že dedič nadobúda dedičstvo ku dňu smrti zomrelého.
Od dlhov, ktoré sú predmetom dedičstva, je potrebné odlíšiť zodpovednosť dedičov za primerané náklady na pohreb. Tieto sú priamym záväzkom dedičov. Nejde teda o zdedený záväzok, ale vzniká po smrti dedičom z titulu ich postavenia v dedičskom konaní.


Kolektív autorov   Autor:
352 Počet strán:
9788081622311 EAN:
9788081622311 ISBN:
Poradca podnikateľa Vydavateľ:
2022 Rok vydania:
Slovenčina Jazyk:
Brožovaná Väzba:
0,30 Váha:
212 x 150mm Rozmery:
Kolektív autorov