Staňte sa s nami súčasťou veľkej rodiny, ktorá miluje knihy a kde knihy majú vlastný život


Kontakt

Pomocou tohto formulára nás môžete kontaktovať. Nezabudnite uviesť správny email, inak Vám nebudeme môcť odpovedať.
Knihy.sk prevádzkuje:
Groop SK, s.r.o.
Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
IČO: 47 231 360
DIČ: 2023211124
IČ DPH: SK2023211124
č.ú: 2927854334/1100

Kancelária:
Radlinského 27
811 07 Bratislava

Zapísaná:
Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vl. č. 69084/B

Kontrolný dozor:
Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava

Kontakty:

info@knihy.sk
+421917960412

(obchodný zástupcovia)
silvia.mrazova@knihy.sk
martin.rakovicky@knihy.sk